top of page
Benjamin Anderberg Logo logga Malmö

Benjamin har projektlett och producerat några av Malmös största evenemang de senaste åren. Det innebär först och främst att  leda en kreativ process i ett ständigt grupparbete. Han lyfter fram ideer, bildidéer, typografi och föreslår utformning av den produktion/produkt som ska tas fram, vilket kan vara en skriftlig rapport, reklamfilm, digital kampanj eller något annat. Ofta har han ett nära samarbete med en copywriter som arbetar med texter och manus för den planerade produktionen.


Benjamin styr den kreativa processen och är visuellt ansvarig i projektet. Det innebär bland annat att göra skisser, regissera fotograferingar, och övervaka produktionen fram till det färdiga resultatet.


Benjamin har en strategisk roll och vet hur marknadsföringsprocessen fungerar och hur du ska nå den tänkta målgruppen. 

BOWDOWN EXPERIENCE

PROJEKTLEDNING & PROGRAMLEDNING

THIS IS BOWDOWN DANCE ACADEMY

PRODUCENT & DANSARE

BEST SHOWCASE COMPETITION

PROJEKTLEDNING